streetstyl.pl

Sklep internetowy pod adresem streetstyl.pl, prowadzony przez Street Styl Outlet

Street Styl Outlet

Street Styl Outlet Aneta Gasparyan z siedzibą w 21-505 Janów Podlaski przy ul. Werchliś 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP 5372383394, REGON 061565223, e-mail: poczta@streetstyl.pl, infolinia: +48 786 244 165, będąca właścicielem sklepu internetowego streetstyl.pl

Regulamin i jego akceptacja

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umowne sprzedaży Klientom przez Street Styl Outlet, za pośrednictwem sklepu internetowego streetstyl.pl, towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego streetstyl.pl oraz innych usług dodatkowych, świadczonych przez Street Styl Outlet drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej streetstyl.pl. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w streetstyl.pl oraz skorzystanie innych usług dodatkowych, świadczonych przez Street Styl Outlet drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej streetstyl.pl (w szczególności założenie i korzystanie z Konta Klienta).

Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego streetstyl.pl i/lub przed skorzystaniem z innych usług dodatkowych dostępnych na streetstyl.pl (m. in. w trakcie zakładania Konta Klienta).

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego streetstyl.pl;

Klient – osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym streetstyl.pl (tj. zawierająca umowę sprzedaży na odległość przy pomocy strony streetstyl.pl) i/lub korzystająca z Konta Klienta.

Strona – Klient lub Street Styl Outlet (zwane łącznie Stronami).

Informacje o sklepie internetowym streetstyl.pl

W ofercie streetstyl.pl znajdują się produkty marek premium, w szczególności odzież, obuwie i akcesoria (damskie, męskie i dziecięce). Dokładamy starań, aby sprzedawane przez nas produkty były szczegółowo opisane. Na stronie produktu oprócz jego nazwy, zdjęcia, ceny, informacji o rozmiarze, marce, składzie surowcowym i innych przydatnych informacji, zazwyczaj znajdziesz informację o rzeczywistych wymiarach produktu.

Ceny w sklepie internetowym streetstyl.pl podawane są w wysokości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła). Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sposoby i koszty dostawy można sprawdzić tutaj.

Street Styl Outlet dba o prawa konsumenta i dokłada wszelkich starań, by postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem streetstyl.pl z Klientami, będącymi konsumentami, były zgodne z prawem konsumenckim. Dlatego postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości są tłumaczone na korzyść konsumenta. W przypadku wystąpienia niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Korzystanie ze strony internetowej www.streetstyl.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w zamówienia w sklepie internetowym streetstyl.pl) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych wskazanych w sekcji „Wymagania Techniczne” Regulaminu.

Dokonanie zakupów na streetstyl.pl

Zawarcie pomiędzy Street Styl Outlet a Klientem umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego streetstyl.pl (sprzedaż na odległość) odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego streetstyl.pl.

Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta.

Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru produktów, określając w szczególności rozmiar i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego produktu oraz wybiera sposób płatności i dostawy. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku o podobnej treści.

Szczegółowa instrukcja składania zamówienia jest dostępna tutaj.

Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Street Styl Outlet dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia kształtuje się następująco (jednak nie jest on gwarantowany):

– w przypadku zamówień płatnych z góry są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru)  w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zapłaty od Klienta, a czas dostawy przesyłki przez przewoźnika od momentu jej nadania wynosi do 48 godzin w przypadku wysyłki do Polski i do 5 dni w przypadku wysyłki do innego kraju

– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru) w ciągu 1 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

Jeżeli Street Styl Outlet opóźnia się z realizacją zamówienia (tj. jeśli zamówienie nie zostało zrealizowane mimo upływu 30 dni od dnia jego złożenia), Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

Własność zamówionego produktu przechodzi na Klienta dopiero po zapłacie Street Styl Outlet jego ceny.

Konto Klienta

Konto Klienta zarejestrowane na streetstyl.pl stanowi dodatkową usługę, świadczoną przez Street Styl Outlet na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne. Można z niego zrezygnować w każdej chwili.

Konto Klienta przyspiesza proces składania zamówienia w streetstyl.pl oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego, takich jak:

–  obserwowanie produktów dostępnych na streetstyl.pl, wybranych przez Klienta (lista życzeń),

– dostęp do danych osobowych podanych przez Klienta,

– wgląd w historię złożonych zamówień (co najmniej 2 lata wstecz) oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,

– zapisywanie zawartości Koszyka na streetstyl.pl (tj. zapisywanie w Koszyku dostępnych produktów, dodanych przez Klienta do Koszyka w trakcie wcześniejszego korzystania ze sklepu internetowego streetstyl.pl przy użyciu Konta Klienta, nie kupionych jeszcze przez Klienta).

Aby założyć Konto Klienta/zalogować się na Konto Klienta należy postępować zgodnie z instrukcją podaną tutaj.

Sposoby płatności

Dostępne sposoby płatności i szczegółowe informacje odnośnie każdego z nich są podane tutaj.

Ponadto informacja o dostępnych sposobach płatności (wraz z informacją o koszcie skorzystania z danego sposobu płatności, jeśli wiąże się on z dodatkowymi kosztami), jest dostępna w toku składania zamówienia.

Wyboru sposobu płatności dokonuje się w trakcie składania zamówienia.

W przypadku wyboru płatności wykorzystujących platformy płatności zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych (płatność z góry), po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty (dostępny bezpośrednio po złożeniu zamówienia) należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych.

W przypadku wyboru płatności za towar przy jego odbiorze (za pobraniem) zapłaty za zamówienie należy dokonać u przewoźnika przy odbiorze przesyłki.

Dostawa

Dostępne sposoby dostawy zamówionych produktów, ich koszt i przewidywany czas oraz możliwości odbioru własnego, są podane tutaj. Ponadto informacja o dostępnych sposobach dostawy (wraz z informacją o koszcie danego sposobu dostawy) i/lub możliwości odbioru własnego (i jego miejscu) jest dostępna w toku składania zamówienia. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się w trakcie składania zamówienia.

Odstąpienie od umowy (zamówienia)

Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego streetstyl.pl (sprzedaż na odległość), bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować na adres Street Styl Outlet (tradycyjny/elektroniczny) wskazany w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Street Styl Outlet o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną, lub dostarczonym do sklepu stacjonarnego). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Street Styl Outlet), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Street Styl Outlet został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Street Styl Outlet może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient zobowiązany jest odesłać rzecz lub dostarczyć ją do sklepu stacjonarnego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje Street Styl Outlet o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dane kontaktowe Street Styl Outlet do odstąpienia od umowy oraz adresy sklepów stacjonarnych podane są w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– o świadczenie usług, jeżeli Street Styl Outlet wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Street Styl Outlet utraci prawo odstąpienia od umowy,
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Street Styl Outlet nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Reklamacje

Street Styl Outlet ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad. Street Styl Outlet odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami art. 556 i nast. kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

Aby złożyć reklamację, Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza reklamacji można pobrać tutaj.

Reklamacje można kierować na adres Street Styl Outlet wskazany w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu.

Szczegółowa procedura rozpatrywania reklamacji oraz przysługujące Klientowi – zgodnie z kodeksem cywilnym – roszczenia z tytułu wad rzeczy sprzedanej, opisane zostały tutaj.

Polityka prywatności (dane osobowe)

Informacje dot. przetwarzania przez Street Styl Outlet danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Cookies

Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej streetstyl.pl., Street Styl Outlet wykorzystuje technologię znaną jako „cookies”. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej streetstyl.pl. Polityka cookies dostępna jest tutaj.

Logi serwera

Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową streetstyl.pl. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową streetstyl.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem stroną internetową streetstyl.pl.

Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera strony internetowej streetstyl.pl jest dostępny tutaj.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta ze strony internetowej www.streetstyl.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w zamówienia w sklepie internetowym streetstyl.pl), to:

a) urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu,

b) przeglądarka internetowa,

c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz posiadanie aktualnego Javascript,

d) posiadanie i podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia,

e) programu do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez Street Styl Outlet do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu).

Street Styl Outlet informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Możliwe zagrożenia z tym związane wskazane są tutaj. Street Styl Outlet podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk.

Postępowanie reklamacyjne dot. usług świadczonych drogą elektroniczną na streetstyl.pl

Reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego streetstyl.pl oraz innych usług, świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej streetstyl.pl, można zgłaszać Street Styl Outlet pisemnie lub mailowo na adres Biura Obsługi Klienta Street Styl Outlet podany w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości.

Reklamacja jest rozpatrywana przez Street Styl Outlet w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyłącza praw Klienta przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Treści bezprawne

Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach sklepu internetowego streetstyl.pl treści o charakterze bezprawnym.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do strony internetowej streetstyl.pl, a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo Street Styl Outlet oraz innych treści i elementów, przysługują Street Styl Outlet. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej streetstyl.pl lub jej części bez zgody Street Styl Outlet.

Zmiana Regulaminów

Street Styl Outlet może dokonać zmiany Regulaminów sklepu internetowego streetstyl.pl w razie:

– zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego streetstyl.pl lub usług świadczonych przez Street Styl Outlet drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej streetstyl.pl, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Street Styl Outlet lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,

– jeśli konieczność dokonania zmiany regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,

– w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,

– w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,

– w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie streetstyl.pl, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony streetstyl.pl (w szczególności w celu zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), zwiększenie komfortu korzystania ze strony streetstyl.pl przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności na stronie streetstyl.pl,

– wprowadzania nowych usług na stronie streetstyl.pl,

– zmiany danych adresowych lub kontaktowych Street Styl Outlet, podanych w Regulaminie.

W razie zmiany Regulaminu, Street Styl Outlet opublikuje nowy Regulamin na stronie streetstyl.pl, a ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu. W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, zawartej z Street Styl Outlet, której dotyczy zmiana Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on Street Styl Outlet (pisemnie lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go z Street Styl Outlet, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta.

Wprowadzone zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta i Street Styl Outlet przed zmianą Regulaminu).

Postanowienia końcowe dotyczące konsumentów

Jeżeli Klient jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Ponadto, jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

Postanowienia końcowe dotyczące Klientów niebędących konsumentami

Jeżeli Klient nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie (właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu – dla dzielnicy Stare Miasto).

Z chwilą wydania przez Street Styl Outlet produktów objętych zamówieniem przewoźnikowi, na Klienta (nie będącego konsumentem) przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem/produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu/produktów. Street Styl Outlet nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika ani za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu/produktów powstałe od przyjęcia go/ich do przewozu do wydania go/ich Klientowi przez przewoźnika.

W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, Street Styl Outlet wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących między przedsiębiorcami). Street Styl Outlet ponosi wobec Klienta (nie będącego konsumentem) odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.

W przypadku Klientów (niebędących konsumentami) Street Styl Outlet może dokonać dowolnej zmiany Regulaminu w każdym czasie (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o stosowaniu i zmianie wzorców umownych).

Dane kontaktowe Street Styl Outlet

Siedziba:
Street Styl Outlet Aneta Gasparyan
21-505 Janów Podlaski
Werchliś 59
Polska

Dane kontaktowe Street Styl Outlet:
Street Styl Outlet Aneta Gasparyan
21-505 Janów Podlaski, Werchliś 59, Polska
e-mail: poczta@streetstyl.pl, infolinia: +48 786 244 165,

Dane kontaktowe Street Styl Outlet do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
Street Styl Outlet Aneta Gasparyan
21-505 Janów Podlaski, Werchliś 59, Polska
e-mail: poczta@streetstyl.pl, infolinia: +48 786 244 165

Dane kontaktowe Street Styl Outlet do składania reklamacji:
Street Styl Outlet Aneta Gasparyan
21-505 Janów Podlaski, Werchliś 59, Polska
e-mail: poczta@streetstyl.pl, infolinia: +48 786 244 165